header curve

Hoe Teledesk Group jou helpt als de natuur lelijk huishoudt 

Ons klimaat wordt alsmaar onvoorspelbaarder. Wanneer een forse hagelbui, een hevige storm of overstroming een regio teistert, leidt dit doorgaans ook tot een explosie van het aantal schadedossiers in Auto of Brand. De telefoon in je kantoor staat roodgloeiend, maar je hebt nu eenmaal maar twee handen … Daarom hebben we bij Teledesk Group een plan ontwikkeld om in dergelijke gevallen onze capaciteit fors te verhogen en schadedossiers voor makelaars en verzekeraars snel en efficiënt te kunnen regelen. 

Teledesk Group biedt heel wat activiteiten aan voor makelaars en verzekeringsmaatschappijen: telefonische bijstand, telemarketing, schadebeheer en repair management, ondersteuning inzake productie en fleet support  … Voor elk van deze services hebben we teams ter beschikking, die elke dag paraat staan om (klanten van) tussenpersonen en verzekeraars te helpen.

Als er zich een CatNat-plan voorstelt, is elke medewerker in ons bedrijf opgeleid om ingeschakeld te worden in één van de andere teams. Op die manier kunnen we bij een natuurramp onze capaciteit sterk opschalen en bottlenecks bij makelaars of verzekeraars vermijden.  

Bijstand 

We schakelen extra medewerkers in van andere teams om alle oproepen te beantwoorden met betrekking tot een CatNat-scenario, ongeacht of het gaat om hagel- of stormschade, een overstroming of een andere natuurramp. In eerste lijn verzamelen we alle nodige informatie van de klanten en informeren hen over de initiatieven die ze zelf al kunnen nemen om onze partnermakelaars en maatschappijen te ontzorgen en schadedossiers sneller te kunnen afhandelen. Deze opschaling gebeurt 24/7, dus ook ’s nachts en tijdens het weekend. 

Schadebeheer 

Via onze bijstand ontvangen we de schademelding nog vooraleer onze klant zijn schade heeft aangemeld. Zo kunnen we de klant meteen inlichten welke info we van hem of haar nodig hebben om een volledige aangifte te kunnen doen. Dat is nodig om het dossier zo snel mogelijk aan te verzekeraar te kunnen doorgeven of om het zelf te regelen. Duidelijke communicatie is key! 

Repair management 

Bij hagelschade of stormschade kan er in specifieke regio’s een hoge nood ontstaan aan expertises en/of herstellingen van voertuigen. Voor onze vlootklanten, partnermakelaars en partnermaatschappijen waarvoor Teledesk Group het erkend netwerk is, toetsen we bij een CatNat de hoogdringendheid van herstel en expertise af aan de hand van de schademelding. Zo kunnen we in functie van de capaciteit van onze herstellers en interne logistieke regelingen zorgen voor een zo snel mogelijke herstelling van een voertuig. Ook zullen de dossiers waarvoor eerst een expertise uitgevoerd moet worden of waar een specifieke hagelschadeherstelling noodzakelijk is, gecentraliseerd worden, zodat de expert en de specialist in hagelschadeherstelling voertuigen aan een hoog tempo kunnen herstellen  conform de vereiste kwaliteitsnormen.  

  

Deel dit met je kennissen

facebook linkedin