header curve

Securex: “Geen beslommeringen rond personeelsbezetting”

Interview met Annemie Callebaut van Securex. “In het begin van de coronapandemie heb ik meer dan ooit beseft dat outsourcing aan Teledesk de beste keuze is.”

Sinds 2011 al besteedt Securex administratief werk uit aan Teledesk Group. “In het begin van de coronapandemie namen we die taken tijdelijk opnieuw over. Toen heb ik meer dan ooit beseft dat outsourcing aan Teledesk de beste keuze is”, zegt Annemie Callebaut, Claims Manager Insurance bij Securex.

Wat doet Teledesk Group concreet voor jullie?

De mensen van Teledesk encoderen de signalitieke gegevens van arbeidsongevallenaangiftes zodat mijn team van schadebeheerders bij Securex meteen de schadedossiers kan openen. De afspraak is dat Teledesk elke aangifte binnen de twee werkdagen verwerkt. Dat betekent dat zij op piekmomenten flexibel moeten schakelen.

Wat vind jij de grootste voordelen van outsourcing?

Het grootste voordeel voor mij is dat ik me als manager niet hoef te bekommeren om de personeelsbezetting voor de administratie. Als de aangiftes pieken of er valt iemand ziek uit, dan laat ik het schipperen en schuiven met een gerust gemoed aan Teledesk over. Ook met het aanwerven en operationeel krijgen van nieuwe krachten hoef ik mij niet meer bezig te houden. Teledesk zorgt voor de rekrutering en de opleiding. Tweede voordeel is dat je een aanzienlijke kostenpost wegtrekt uit je personeelskost. Dat laat meer ruimte voor flexibiliteit.

Welke troeven biedt Teledesk Group als third party administrator?

Het bedrijf is heel laagdrempelig én Belgisch. Ze spreken niet alleen dezelfde taal, maar – belangrijker nog – begrijpen ook hoe Belgische bedrijven werken en hoe onze sociale zekerheid in elkaar zit. Daardoor zijn ze zich er ook van bewust dat de arbeidsongevallenverzekering in ons land strikt gereglementeerd is en dat bepaalde gegevens die worden ingegeven rechtstreeks ook in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid terechtkomen. Bij Teledesk snappen ze met andere woorden dat de job een zekere verantwoordelijkheid inhoudt.

Loopt alles altijd van een leien dakje bij de outsourcing?

Niet altijd. Af en toe gebeurt het dat ook Teledesk moeite heeft om heel snel te schakelen of dat er foutjes in het werk sluipen, maar dan bellen we eens met elkaar en dan wordt die feedback heel snel en goed opgepikt. We hebben formele afspraken op papier, maar het zijn de informele contacten en de wederzijdse proactiviteit die onze samenwerking al vele jaren doen marcheren.

Zou u ooit overwegen om met Securex niet langer out te sourcen?

Aan het begin van de coronacrisis hebben we effectief quasi twee maanden geen taken uitbesteed. Er moest 5% bespaard worden op consultancykosten en er gebeurden gewoon ook veel minder arbeidsongevallen. Maar al gauw merkten we dat we de administratieve ondersteuning van Teledesk misten. Het was voortdurend schipperen om het werk rond te krijgen bovenop de gewone taken en de achterstand liep snel op. Na twee maanden hebben we dan ook de draad met Teledesk weer opgepikt. Deze ervaring heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat outsourcing voor ons bedrijf de beste oplossing. In die mate zelfs dat ik nu wil bekijken welke taken we eventueel nog kunnen uitbesteden.

Ook interesse in het outsourcen van administratieve taken?

Deel dit met je kennissen

facebook linkedin