header curve

10 argumenten om uw schadebeheer uit te besteden

Meer en meer makelaars kiezen ervoor om het beheer van hun schadegevallen uit te besteden aan Teledesk Group. En daarvoor hebben ze vaak meerdere goede redenen … Ward Alleman, Business Developer bij Teledesk Group, somt 10 argumenten op voor het outsourcen van uw schadedossiers.

Een schadegeval is vaak the moment of truth: klanten beoordelen dan immers de service die ze van hun makelaar krijgen. Maar voor u als makelaar is het soms een hindernissenparcours om het schadebeheer in goede banen te leiden: een zware storm kan het aantal dossiers vermenigvuldigen, dossierbeheerders worden (zeker in tijden van Covid-19) geveld door ziekte of moeten in verplichte quarantaine, … Uw flexibiliteit wordt op zo’n moment zwaar op de proef gesteld. Meer en meer makelaars kiezen er dan ook voor om het beheer van hun schadegevallen uit te besteden aan Teledesk Group. En daarvoor hebben ze vaak meerdere goede redenen … Ward Alleman, Business Developer bij Teledesk Group, somt 10 argumenten op voor het outsourcen van uw schadedossiers.

1. U kunt rekenen op specialisten in hun vak

Onze beheerders beschikken over een jarenlange ervaring in schaderegeling. Ze bezitten uiteraard de nodige FSMA-attesten en volgen uw dossiers to the point en empathisch op. U kunt dus zorgeloos uw dossiers doorgeven aan ons.

2. U vervangt een vaste kost door een variabele

Een lockdown of andere beperkende maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie doet het aantal autoschades verminderen. Maar u moet natuurlijk wel uw personeel blijven betalen. Als u uw schadebeheer uitbesteedt, vervangt u een vaste personeelskost door een variabele fee voor outsourcing.

Bent u een startende of groeiende makelaar en hebt u geen flauw idee hoeveel schadedossiers u op jaarbasis te verwerken zult krijgen? Dan is het ook niet evident om hiervoor meteen een voltijdse schadebeheerder aan te werven. Teledesk Group inschakelen voor het beheer van uw schadegevallen is dan een perfecte oplossing.

3. U werkt met ons samen zoals u dat wenst

Overweegt u om uw schadebeheer uit te besteden aan Teledesk Group? Dan gaan wij met u rond de tafel zitten en bekijken we hoe we dit organiseren. Wil u al uw dossiers naar ons doorsturen, of een gedeelte? Wenst u graag dat wij de aangiftes zelf telefonisch of via e-mail verwerken? Of hebt u liever dat één van uw mensen de intake doet en vervolgens het dossier naar ons doorspeelt? Samen maken we hierover met u sluitende afspraken.

4. Een toevloed aan dossiers? Personeel dat uitvalt door ziekte of met vakantie is? Uw service blijft op niveau!

Het aantal schadedossiers kan plots exponentieel stijgen. Denk maar aan de jaarlijkse zware storm of hagelbui die tientallen wagens in uw portefeuille beschadigt. Met uw bestaande equipe is het niet eenvoudig om alle dossiers tijdig te verwerken. Via Teledesk Group besparen we u deze problemen. Ons team kan dergelijke pieken probleemloos opvangen.

Ook als uw medewerkers door vakantie of ziekte tijdelijk afwezig zijn, komt uw service mogelijk in het gedrang. Met een outsourcing van uw dossiers voorkomt u alvast de nodige stress hieromtrent.

5. De klant wordt in uw naam geholpen

Als u uw schadebeheer uitbesteed hebt aan Teledesk Group en klanten contact nemen om een schade aan te geven, dan zullen wij de klant steeds te woord staan in uw naam. Dit kan via een dedicated mailbox en telefoonlijn. We vertegenwoordigen uw kantoor dus voor de volle 100%. De klant vermoedt op geen enkel moment dat hij een externe partij aan het woord heeft om hem verder te helpen.

6. Een snelle doorlooptijd van dossiers

Zodra we de schade-aangifte binnenkrijgen, starten we het dossier op. Omdat we over een eigen netwerk van autoschadeherstellers beschikken, kunnen we snel schakelen.

7. U blijft steeds op de hoogte van de voortgang van elk dossier

Elke stap of beslissing in een schadedossier wordt door onze beheerders in uw beheerpakket geregistreerd. Zo blijft u te allen tijde op de hoogte van de voortgang van elk schadedossier!

8. U krijgt feedback van uw klanten

. Alle klanten, die gebruik maken van het schadeherstelnetwerk van Teledesk Group, zullen bovendien gecontacteerd worden voor een korte tevredenheidsenquête.  Vanzelfsprekend delen we deze info graag met u. Zo weet u meteen hoe de klant denkt over de service inzake de regeling van het dossier en de herstelling van de schade. Dit is ook het ideale moment om hen even bij u op kantoor te krijgen of een offerte op te stellen voor een andere verzekering.

9. Klanten kunnen 24/7 bij u terecht

Bent u ook klant in Bijstand voor Teledesk Group, dan kunnen klanten ook buiten de kantooruren een schadegeval aangeven via de telefoon. Het spreekt voor zich dat deze service sterk gewaardeerd wordt door klanten op stressmomenten (zoals een ongeval). U profileert zich hierdoor nog meer als een echte vertrouwenspersoon voor uw klanten.

10. Extra voordelen voor uw klanten

Als uw klant voor de herstelling van zijn schade kiest voor een hersteller uit het Teledesk Group-netwerk, dan geniet hij een aantal extra voordelen:

  • gratis vervangwagen
  • pick-up & delivery van het voertuig
  • reiniging van de wagen
  • technische check-up

Meer weten over het outsourcen van uw schadebeheer?

Deel dit met je kennissen

facebook linkedin