Overstromingen in ons land … Teledesk Group springt bij

De zware overstromingen die ons land teisterden in de maand juli, zorgden voor een overload aan schadedossiers bij makelaars, verzekeraars en expertisebureaus. Vele kantoren konden al die extra aanvragen onmogelijk zelf verwerken en tegelijkertijd dezelfde service blijven bieden. Lees hier wat Teledesk Group voor uw verzekeringskantoor kan betekenen in momenten van extreme drukte.

Opvangen van uw pieken en dalen

Op piekmomenten, bijvoorbeeld na de overstromingen in juli, wordt uw verzekeringskantoor gegarandeerd overspoeld met vragen van klanten en nieuwe dossiers. Als u het allemaal niet bolgewerkt krijgt met uw eigen medewerkers, is Teledesk Group er om u te helpen. Dat kan op verschillende manieren.

  • In eerste instantie kunnen we u en uw collega’s ontzorgen door de telefonie over te nemen, zodat u zich kunt focussen op het effectieve beheer.
  • We kunnen ook nog een stap verder gaan en alle schadedossiers overnemen. Dankzij ons uitgebreid team kunnen we snel handelen, dossiers openen én ingeven, zodat u zich toelegt op uw A-klanten.
  • Ook wanneer bijvoorbeeld uw eigen kantoor ook schade heeft opgelopen, waardoor een normale werking onmogelijk is, kunt u bij Teledesk Group terecht. Wij servicen uw klanten vanop afstand, zodat het lijkt alsof uw kantoor gewoon geopend is.

Samen de storm doorstaan

In juli 2021 hielp Teledesk Group veel Belgische verzekeringskantoren om de ‘storm’ te doorstaan. Maar ook voor expertisebureau Xolutions, onze partner in expertisegevallen, hebben we om en bij de 600 dossiers administratief voorbereid. Op het landkaartje zie je de geografische spreiding van de schadedossiers waarin we actief waren.

Overstromingen

Grootse stijging in aantal nieuwe dossiers

In vergelijking met vorig jaar openden onze teams 56% meer dossiers. De grootste stijging werd logischerwijs opgetekend in brandverzekeringen, met een stijging van 121% tegenover 2020. In juli bedroeg de stijging zelfs 306% in Brand en 99% op maandbasis. Het is dus duidelijk dat de nood bij vele makelaars hoog was.

Wilt u de hulp van Teledesk Group inschakelen om piekmomenten op te vangen? Neem dan snel contact met ons op om een afspraak te maken. Samen bekijken we wat Teledesk Group voor u en uw kantoor kan betekenen.

10 argumenten om uw schadebeheer uit te besteden

Een schadegeval is vaak the moment of truth: klanten beoordelen dan immers de service die ze van hun makelaar krijgen. Maar voor u als makelaar is het soms een hindernissenparcours om het schadebeheer in goede banen te leiden: een zware storm kan het aantal dossiers vermenigvuldigen, dossierbeheerders worden (zeker in tijden van Covid-19) geveld door ziekte of moeten in verplichte quarantaine, … Uw flexibiliteit wordt op zo’n moment zwaar op de proef gesteld. Meer en meer makelaars kiezen er dan ook voor om het beheer van hun schadegevallen uit te besteden aan Teledesk Group. En daarvoor hebben ze vaak meerdere goede redenen … Ward Alleman, Business Developer bij Teledesk Group, somt 10 argumenten op voor het outsourcen van uw schadedossiers.

1. U kunt rekenen op specialisten in hun vak

Onze beheerders beschikken over een jarenlange ervaring in schaderegeling. Ze bezitten uiteraard de nodige FSMA-attesten en volgen uw dossiers to the point en empathisch op. U kunt dus zorgeloos uw dossiers doorgeven aan ons.

2. U vervangt een vaste kost door een variabele

Een lockdown of andere beperkende maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie doet het aantal autoschades verminderen. Maar u moet natuurlijk wel uw personeel blijven betalen. Als u uw schadebeheer uitbesteedt, vervangt u een vaste personeelskost door een variabele fee voor outsourcing.

Bent u een startende of groeiende makelaar en hebt u geen flauw idee hoeveel schadedossiers u op jaarbasis te verwerken zult krijgen? Dan is het ook niet evident om hiervoor meteen een voltijdse schadebeheerder aan te werven. Teledesk Group inschakelen voor het beheer van uw schadegevallen is dan een perfecte oplossing.

3. U werkt met ons samen zoals u dat wenst

Overweegt u om uw schadebeheer uit te besteden aan Teledesk Group? Dan gaan wij met u rond de tafel zitten en bekijken we hoe we dit organiseren. Wil u al uw dossiers naar ons doorsturen, of een gedeelte? Wenst u graag dat wij de aangiftes zelf telefonisch of via e-mail verwerken? Of hebt u liever dat één van uw mensen de intake doet en vervolgens het dossier naar ons doorspeelt? Samen maken we hierover met u sluitende afspraken.

4. Een toevloed aan dossiers? Personeel dat uitvalt door ziekte of met vakantie is? Uw service blijft op niveau!

Het aantal schadedossiers kan plots exponentieel stijgen. Denk maar aan de jaarlijkse zware storm of hagelbui die tientallen wagens in uw portefeuille beschadigt. Met uw bestaande equipe is het niet eenvoudig om alle dossiers tijdig te verwerken. Via Teledesk Group besparen we u deze problemen. Ons team kan dergelijke pieken probleemloos opvangen.

Ook als uw medewerkers door vakantie of ziekte tijdelijk afwezig zijn, komt uw service mogelijk in het gedrang. Met een outsourcing van uw dossiers voorkomt u alvast de nodige stress hieromtrent.

5. De klant wordt in uw naam geholpen

Als u uw schadebeheer uitbesteed hebt aan Teledesk Group en klanten contact nemen om een schade aan te geven, dan zullen wij de klant steeds te woord staan in uw naam. Dit kan via een dedicated mailbox en telefoonlijn. We vertegenwoordigen uw kantoor dus voor de volle 100%. De klant vermoedt op geen enkel moment dat hij een externe partij aan het woord heeft om hem verder te helpen.

6. Een snelle doorlooptijd van dossiers

Zodra we de schade-aangifte binnenkrijgen, starten we het dossier op. Omdat we over een eigen netwerk van autoschadeherstellers beschikken, kunnen we snel schakelen.

7. U blijft steeds op de hoogte van de voortgang van elk dossier

Elke stap of beslissing in een schadedossier wordt door onze beheerders in uw beheerpakket geregistreerd. Zo blijft u te allen tijde op de hoogte van de voortgang van elk schadedossier!

8. U krijgt feedback van uw klanten

. Alle klanten, die gebruik maken van het schadeherstelnetwerk van Teledesk Group, zullen bovendien gecontacteerd worden voor een korte tevredenheidsenquête.  Vanzelfsprekend delen we deze info graag met u. Zo weet u meteen hoe de klant denkt over de service inzake de regeling van het dossier en de herstelling van de schade. Dit is ook het ideale moment om hen even bij u op kantoor te krijgen of een offerte op te stellen voor een andere verzekering.

9. Klanten kunnen 24/7 bij u terecht

Bent u ook klant in Bijstand voor Teledesk Group, dan kunnen klanten ook buiten de kantooruren een schadegeval aangeven via de telefoon. Het spreekt voor zich dat deze service sterk gewaardeerd wordt door klanten op stressmomenten (zoals een ongeval). U profileert zich hierdoor nog meer als een echte vertrouwenspersoon voor uw klanten.

10. Extra voordelen voor uw klanten

Als uw klant voor de herstelling van zijn schade kiest voor een hersteller uit het Teledesk Group-netwerk, dan geniet hij een aantal extra voordelen:

  • gratis vervangwagen
  • pick-up & delivery van het voertuig
  • reiniging van de wagen
  • technische check-up

Meer weten over het outsourcen van uw schadebeheer?

“Schadebeheer uitbesteden was moeilijke stap”

Kelly Van Boom – Artore Verzekeringen

Wat als je drie jaar na je opstart zo hard groeit dat het schadebeheer nauwelijks kan volgen? Het overkwam verzekeringsmakelaar Artore uit Aartselaar. Het schadebeheer uitbesteden leek hen de beste optie.

Artore Verzekeringen werd drie jaar geleden opgericht door Lennert Van Boom en Laetitia Herckenrath. Jong en dynamisch als ze zijn, groeide het kantoor exponentieel en diende er al snel een oplossing gezocht te worden voor het schadebeheer. “Een schadedossier openen op zich stelt niet zo veel voor, maar het is de afhandeling die heel tijdrovend kan zijn en een nauwgezette opvolging vraagt”, zegt administratief verantwoordelijke Kelly Van Boom.

Geen extra fulltime medewerker

Er diende een werkbaar, flexibel en kostenefficiënt alternatief gevonden te worden. “We hebben momenteel te veel schades om als extra takenpakket naar een huidig personeelslid door te schuiven, maar ook nog te weinig om er een fulltime job van te maken. Bovendien is het moeilijk om iemand te vinden met voldoende ervaring. En om een onervaren medewerker zelf volledig op te leiden, daarvoor ontbreekt ons de tijd. Een extra werknemer aanwerven was dus niet meteen een optie.” 

Positieve signalen

Het alternatief was om het schadebeheer uit te besteden. “Hoewel Lennert, Laetitia en ik het alle drie moeilijk vinden om zaken uit handen te geven, kregen we er toch meteen een goed gevoel bij toen we het kantoor van Teledesk Group in Ieper bezochten en konden kennismaken met manager Jeroen en schadebeheerder Janne. Ook vanuit Poggio Brokers vingen we positieve signalen op over Teledesk. Dat alles samen heeft ons doen beslissen om begin april met hen in zee te gaan voor het beheer van – voorlopig – zo’n 150 schadedossiers per jaar.”

Vlotte overdracht

De overdracht van het schadebeheer had volgens Kelly technisch weinig voeten in de aarde. “Wij moesten wat basisinformatie doorgeven en zij namen gewoon over in onze beheersoftware BrokerCloud. Wij kunnen makkelijk inpikken als klanten ons een vraag stellen over hun schade. Dat vind ik erg handig, dat je zelf mee kan opvolgen als je dat wilt. In het begin deed ik dat voor alle dossiers, maar eigenlijk had ik nooit opmerkingen. Behalve dan het feit dat wij intern onze documenten op een specifieke manier benoemen. Dat hebben we doorgegeven en dat werd ook meteen goed opgepikt door Teledesk Group.”

Alle vertrouwen

‘Wat je zelf doet, doe je beter’ is in principe de filosofie van kantoor Artore. “Maar in dit geval klopt dat zeker niet. Ons eerste idee was om af en toe zelf nog een schadedossier te beheren, maar alles loopt gewoon zo vlot dat we dat plan al snel hebben laten varen. We zijn zeer tevreden over het schadebeheer door Janne, maar we hebben er ook alle vertrouwen in dat dit even goed zal verlopen als iemand het van haar overneemt. Iedereen bij Teledesk weet sowieso heel goed waar hij of zij mee bezig is.”

Wilt u meer weten over het claims management van Teledesk Group? Contacteer collega Jeroen De Schrijver voor tekst en uitleg.