Inti De Ceukelaire: ‘Vals spelen heeft me altijd enorm aangetrokken’

In 2018 kroonde Inti De Ceukelaire zichzelf in Las Vegas tot wereldkampioen hacken. Enkele jaren later staat de Aalstenaar, nog altijd maar 26, aan het hoofd van het hackersplatform Intigriti en helpt hij grote bedrijven en overheden bij het opsporen van veiligheidslekken in hun digitale infrastructuur. De ideale gesprekspartner dus voor een boeiende babbel over (ethisch) hacken, cyberveiligheid en de beperkingen van IT-audits. 

Hoe wordt iemand ethisch hacker?

Inti De Ceukelaire: 
Ik krijg die vraag vaak, maar eigenlijk is het gewoon een verkeerde vraag. Alle hackers zijn immers per definitie ethisch. Vergelijk het met een apotheker. U vraagt toch ook niet aan een apotheker of hij zijn beroep wel op een ethisch manier uitoefent en geen verboden producten verkoopt? Een hacker gaat, met medeweten van de beheerder van een IT-systeem, op zoek naar zwakheden in de beveiliging. Vindt hij tekortkomingen, dan zal hij die in alle transparantie delen met het bedrijf. Dit geeft de beheerder de kans om zijn beveiligingsniveau op te krikken. Kortom, een hacker heeft geen slechte bedoelingen.

We snappen het en passen onze vraag graag aan: hoe wordt iemand hacker?

Inti De Ceukelaire:
Ik was van kindsaf gebeten door alles wat met computers, internet en digitale veiligheid te maken had. Het probleem was echter dat er vroeger geen wettelijke manier bestond om uw skills te testen. Er was enkel de optie om wat rond te surfen op het net, dingen uit te proberen en zien wat er lukte of mislukte. Ethisch hacken was dus niet echt mogelijk, omdat men automatisch in een onwettige situatie actief was. Sinds enkele jaren is de wet aangepast en kunnen we dus wel, mits naleving van bepaalde voorwaarden, legaal aan
de slag.  

Waar liggen de wettelijke grenzen als het op hacken aankomt? 

Inti De Ceukelaire:
Het is verboden om zonder toelating een computersysteem binnen te dringen, dat spreekt voor zich. Maar als de beheerder van het IT-systeem uitdrukkelijk toelating geeft, dan mag het wel. Toelating is dus het centrale criterium. Nu, het wettelijk kader is nog altijd vrij summier, hoor.

Er zijn natuurlijk ook criminelen actief in de digitale wereld. Is het noodzakelijk, om criminele hackers te slim af te zijn, om te denken als een criminele hacker? 

Inti De Ceukelaire:
Ja. Sun Tzu zei ooit: “To know your enemy, you must become your enemy”. Als iemand wil weten wie hackers zijn en hoe ze denken, dan komt het erop aan om er zelf een te worden. Alleen dan wordt duidelijk hoe ze te werk gaan.

BUG BOUNTIES

Hoe verdient een hacker zijn geld op een legale manier?

Inti De Ceukelaire: 
Bedrijven geven Intigriti de opdracht om hun systeem uitgebreid te testen, 24/7, een heel jaar lang. Wijzelf laten onze community los op de IT-systemen van die bedrijven. Gefaseerd, want we gaan niet onze volledige community van 35.000 hackers tegelijk op het netwerk van onze klanten afsturen. Dat gebeurt stelselmatig. We drijven het aantal hackers voor bepaalde klanten langzaam verder op. De onmiddellijk zichtbare issues, het laaghangend fruit zeg maar, komen natuurlijk eerst naar boven. Maar we zoeken steeds verder naar mogelijke veiligheidsproblemen, in een altijd maar complexer wordende omgeving. We ontdekken heel wat. Logisch, want we werken bij Intigriti met de absolute wereldtop. Toch stellen we vast dat bepaalde bugs pas na enkele jaren duidelijk worden, bijvoorbeeld omdat ze zeer specifiek zijn. Het is en blijft een zeer gespecialiseerde materie.

Onze klanten betalen ons niet voor de tijd die we aan hun IT-systemen spenderen, maar keren wel een vergoeding uit als we een veiligheidslek vinden. We berekenen dan de kwetsbaarheid en daarvan wordt een bedrag uitbetaald door de opdrachtgever. We werken soms met vaste menu’s, waarbij een prijs gekleefd wordt op de fouten of bugs die hackers bij onze klanten ontdekken. Die vergoedingen noemen we bug bounties.

Hoe reageren klanten als u ze confronteert met de tekortkomingen in hun systemen?

Inti De Ceukelaire:
Bijna altijd uiterst positief. Ik vind dat normaal: ondernemingen vragen ons om hun systemen grondig te screenen en betalen ons alleen maar als er ook echt een probleem ontdekt wordt. Ze krijgen dus waar voor hun geld. 

Niks tegen IT-consultants, maar vergelijk onze aanpak eens met die van hen: zij bestuderen de IT-infrastructuur van een onderneming en stellen vervolgens een rapport op met hun bevindingen. Schrijft de consultant daarin dat het systeem veilig is? Zo ja, kunt u daar als bedrijfsleider of IT-beheerder echt wel vanop aan? Bent u wel zeker dat uw IT-infrastructuur altijd en overal veilig is? Die mate van zekerheid haalt u niet uit een rapport, dat is onmogelijk. Ik geloof veel meer in the power of the crowd. Laat de beste hackers ter wereld uw systeem aanvallen en zij zullen de kwetsbaarheid ervan zeer grondig op de proef stellen. Biedt dit 100% zekerheid voor de toekomst. Neen, maar u mag er wel zeker van zijn dat uw systemen maximaal doorgelicht worden. Een brandoefening doet u toch ook in de praktijk en niet gewoon op papier?

GEBOREN VALSSPELER

U voelde zich als kind al aangetrokken tot computers, zegt u. Maar wat precies triggerde u dan zo sterk?

Inti De Ceukelaire:
Valsspelen. Ik vond dat altijd al leuker dan gewoon spelen, maar ik speelde voor alle duidelijkheid nooit onder de gordel. Ik zocht creatieve oplossingen die de regels omzeilden en kwam daar achteraf openlijk voor uit. Ook bij jeugdbewegingen bijvoorbeeld kon er tijdens spelletjes vaak vals gespeeld worden. Pakte ik dat goed aan, dan kwam ik daarmee weg. Ik deed dat niet om de irritante etter uit te hangen of het voor iedereen te verpesten. Vooral de intellectuele component van het valsspelen vind ik belangrijk: het gaat in feite om niet meer of minder dan het oplossen van een puzzel. En als ik die puzzel ontrafeld heb, dan vertel ik eerlijk hoe ik dat gedaan hebt. Dat is natuurlijk die ethische component die onlosmakelijk verbonden is aan hacken: de beloning is minder belangrijk, echt waar.

Hacken is vaak allesbehalve eenvoudig. Wat bedoel ik daarmee? Computers zijn systemen die doen wat iemand vraagt. Het komt er dus op aan om hoe we denken te vertalen naar de werking van een computer. Stel dat u in een online-webshop tegelijk 2 pakken bloem en -2 pakken bloem bestelt. Wijzelf zouden denken dat we dan helemaal niks besteld hebben. Want als we 2 pakken bloem en -2 pakken bloem optellen, dan blijft er niks over. Maar een computer redeneert anders. Die zal u wel de 2 pakken bloem leveren, want die kan hij in de stock terugvinden, maar niet de -2 pakken bloem, want die vindt hij niet. U krijgt dus via die computer wellicht wel 2 pakken bloem. Bovendien is de kans reëel dat u bij het afronden van uw bestelling helemaal niks moet betalen: we merken immers regelmatig dat dergelijke bewerkingen elkaar opheffen in rekentools. Het eindbedrag voor de som van
2 pakken bloem en -2 pakken bloem is nul, want beide neutraliseren elkaar. Conclusie: u krijgt 2 pakken bloem en toch betaalt u niets. Klinkt het vergezocht? Helemaal niet. Iets dergelijks heb ik ooit ontdekt toen ik online festivaltickets wilde bestellen. Als ik dat wenste, had ik alle tickets opgekocht en toch niks moeten betalen. Maar zo zit ik niet in mekaar: de organisatoren waren alleszins dolblij dat ik hen op de hoogte bracht van het probleem, geloof me.

Welk studiepad hebt u gekozen?

Inti De Ceukelaire: 
Na mijn humaniora studeerde ik multimedia en communicatietechnologie. Deze studies bevatten wel wat programmeren, maar finaal heb ik toch gewoon het meeste geleerd door zelf aan de slag te gaan en uit te proberen: kennis vergaren, methodieken uitzoeken, werkwijzen bestuderen, veel trial and error … Er bestaat nu eenmaal geen boek dat uitlegt hoe iemand de beste hacker wordt. Met Intigriti worden we ook gevraagd om veiligheidslekken te vinden die nergens in literatuur beschreven staan. 

En toen veroverde u Las Vegas, waar u wereldkampioen hacken werd op uw 23ste.

Inti De Ceukelaire:
In 2018 werd ik inderdaad uitgenodigd op het wereldkampioenschap hacken in Las Vegas. De initiatiefnemer was HackerOne, een onlinebeveiligingsbedrijf. We kregen enkele dagen aan een stuk telkens nieuwe opdrachten, waarbij we op zoek moesten naar security problemen in de IT-infrastructuur van grote bedrijven en overheidsinstanties. Het was een spannende en intensieve strijd, maar finaal eindigde ik als winnaar. Ik had onder andere veiligheidslekken gevonden in de systemen van het Pentagon, maar daarover mag ik uiteraard niks vertellen. 

Zorgde dit voor een boost in uw carrière?

Inti De Ceukelaire: 
Het heeft me natuurlijk wel wat media-aandacht opgeleverd. Maar een loopbaan als hacker wijkt sterk af van het klassieke carrièrepad van bijvoorbeeld een IT-consultant. Die start als junior en ziet vervolgens zijn loon stijgen met zijn leeftijd en anciënniteit, alsof iemand ouder moet worden om zijn waarde te kunnen aantonen. Bij hackers is een en ander veel eenvoudiger. Iedereen staat op gelijke voet, ongeacht leeftijd, diploma, … alles staat of valt met wat een hacker ontdekt. Zelfs een absolute nobody kan scoren. Er is ook helemaal geen onderlinge jaloezie: als een hacker een belangrijk veiligheidslek vindt, dan wordt hij oprecht gefeliciteerd door collega’s. Geen vooroordelen: mensen staan met open mond te kijken naar elkaars prestaties. Uw vroegere credentials zijn gewoon van geen tel als u erin geslaagd bent om in de IT-omgeving van een bekende multinational binnen te dringen. En dan kunt u daar zeer goed voor betaald worden: ik heb hackers gezien die op hun vijftiende of zeventiende al miljonair waren. Onze hackers kunnen op die manier drie- tot viermaal zoveel verdienen als ervaren consultants. En toch draait het helemaal niet om het geld, wel om credibiliteit.

Hebt u geen schrik dat er onder die 35.000 hackers binnen het Intigriti-platform creatievelingen zitten die toch het criminele pad verkiezen?

Inti De Ceukelaire: 
Helemaal niet. Waarom zou een niet-ethische hacker zich eerst aansluiten bij Intigriti, zijn identiteit bekend maken, betalingsgegevens achterlaten… om dan illegale dingen te gaan doen? Hij heeft ons daar helemaal niet voor nodig. Hoe dan ook hanteren we een absolute nultolerantie voor misbruik.

ELK BEDRIJF KAMPT MET VEILIGHEIDISSUES

Veiligheidslekken en cyberaanvallen komen alsmaar vaker in de pers. Steeds meer bedrijven sluiten ook een cyberverzekering af. Dat is een andere manier van omgaan met cyberrisico’s dan klant worden van Intigriti.

Inti De Ceukelaire: 
Ja en neen. Cyberverzekeringen hebben absoluut hun waarde, en wij ook. Als een onderneming een cyberverzekering wil onderschrijven, dan wordt er een audit op losgelaten. Dat kan nuttig lijken, maar het auditrapport biedt zeer weinig garanties. Ik stel vast dat we bij 70% van onze klanten binnen 48u een kritieke kwetsbaarheid vinden. Dergelijke issues legt een audit niet bloot. Ik verwacht dan ook dat verzekeraars meer en meer gebruik zullen gaan maken van bug bounties, waarbij hackers betaald worden om lekken te vinden. Het model van Intigriti dus. Een bijkomend probleem dat ik met audits heb, is dat ze de infrastructuur maar op één moment bekijken. Systemen veranderen echter continu. Wat vandaag veilig is, kan binnen enkele maanden een kritisch veiligheidsprobleem vormen. Ook op dat moment moet u alert blijven en continu testen. Daarnaast kunnen cyberverzekeringen natuurlijk wel voor extra gemoedsrust zorgen en tussenkomen in de kosten, dat spreekt voor zich. Zoals ik al zei, we kunnen elkaar perfect aanvullen.

Gaan jullie vooral op zoek naar datalekken?

Inti De Ceukelaire:
We proberen de zwakheden van een systeem bloot te leggen. Dat kan te maken hebben met beveiliging van data, maar ook met rekentools, een betaalmodule, … Vaak wordt er verwezen naar menselijke fouten als het gaat over veiligheidsproblemen met IT: een werknemer heeft een malafide bijlage aangeklikt en de doos van Pandora werd geopend. Maar zo eenvoudig is het niet altijd: wij gaan ook op zoek naar problemen die kunnen optreden doordat systemen aangevallen worden zonder dat er mensen aan te pas komen. Dat kan uiterst complex zijn, maar kan ook heel eenvoudig gaan over enkele domme foutjes in een applicatie, waardoor de deuren snel open gebeukt kunnen worden.  

Bedrijven die het slachtoffer worden van een cyberaanval of waar een IT-veiligheidsprobleem opduikt, worden vaak afgemaakt in de media …

Inti De Ceukelaire:
Ja, jammer genoeg, want dit is compleet onterecht. Elke onderneming kampt nu eenmaal met veiligheidsissues. Bedrijven hoeven zich zeker niet te schamen als er securityproblemen ontdekt worden. Wel komt het erop aan om er lessen uit te trekken, programma’s aan te passen, processen en procedures bij te sturen, … Leren uit problemen is het allerbelangrijkste. Dat helpt een bedrijf echt vooruit. Daarop mag een onderneming dan wel afgerekend worden: zijn ze met de nieuwe info echt aan de slag gegaan?

Zorgt de stijgende interconnectiviteit van allerhande systemen, bv. via smart houses en cities, niet voor een steeds toenemende kwetsbaarheid?

Inti De Ceukelaire:
Ja, absoluut. Doordat veel bedrijven meer en meer met elkaar verweven zijn, ontstaat er bij IT-integraties vaak een soort van schemerzone, waarbij niet duidelijk is wie waarvoor precies verantwoordelijkheid draagt. Veel veiligheidsproblemen zijn dan ook in de eerste plaats te wijten aan miscommunicatie en een gebrek aan ownership. Het bewijst eigenlijk alleen maar dat consultancy testing niet schaalbaar is: consultants kunnen nu eenmaal niet 24/7 alles testen.

Hackt u zelf ook nog?

Inti De Ceukelaire:
Enkel de globale competities, een vier- à vijftal per jaar. De rest van mijn tijd gaat naar het leiden en aansturen van Intigriti. 

Bent u ooit zelf al gehackt?

Inti De Ceukelaire:
Neen, maar ik sluit zeker niet uit dat dit ooit gebeurt. Ik ben ook maar een mens en maak zelf ook fouten. Dus wie weet … Ze mogen altijd proberen (lacht). 

5 tips om uw koude prospectie op te warmen

Wilt u de kansen van een succesvolle koude prospectie verhogen? Warm dan uw prospectie op en laat potentiële klanten met uw bedrijf en diensten kennismaken vóór uw telefoontje. Het doel? Naambekendheid en herkenning vergroten, leads genereren, vertrouwen opbouwen en potentiële klanten aantrekken. Als u de prospect daarna opbelt, zal hij al van uw bedrijf gehoord hebben. Zo bent u al een stap dichter bij een afspraak en een nieuwe klant die met u in zee wil gaan!

Uw doelgroep al vóór uw koude call aanspreken, kunt u op verschillende manieren doen. We zetten enkele opties op een rijtje.

1. Papieren mailingactie

Veel bedrijven kiezen tegenwoordig voor online nieuwsbrieven, maar net daarom onderscheidt u uw bedrijf van de rest als u voor een papieren mailing gaat. U trekt de aandacht van uw prospect en hij maakt op een originele manier kennis met uw bedrijf. Het is daarbij cruciaal om echt de nieuwsgierigheid van uw prospect te prikkelen, u hebt er niks aan als uw mailing meteen in de vuilnisbak terechtkomt. Anders is beter! Het doel is echt om respons uit te lokken of herkenning te creëren als u de prospect wat later belt.

2. Remarketing

Met remarketing benadert u mensen die uw website al eens bezocht hebben aan de hand van gerichte advertenties. U kent het wel, u bent net via Google op zoek gegaan naar een nieuw paar schoenen en hebt enkele online shops bezocht. Als u daarna Facebook opent, wordt u als het ware achtervolgd door de schoenen die u bekeken hebt. Dat is remarketing. Aan de hand van cookies en socialemediapixels op uw website wordt bijgehouden welke bezoeker welke webpagina’s bezocht heeft. Die bezoeker lokt u met specifieke reclame op sociale media terug naar de website. Mensen herkennen uw advertenties sneller, omdat ze uw website eerder al bezocht hebben. Ze zijn dan ook meer geneigd om door te klikken. Omdat herhaling werkt, is remarketing een erg doeltreffende manier van adverteren.

3. Advertenties op sociale media

Adverteren via sociale media is relatief goedkoop in vergelijking met adverteren in een magazine, reclameblad, krant, op de radio of op tv. U kunt gericht adverteren op een specifieke doelgroep. Wilt u enkel zelfstandigen bereiken in een bepaalde regio en sector? Dat kan! Voor slechts een paar euro per dag bereikt u die specifieke doelgroep op Facebook en Instagram. Een bijkomend voordeel is dat het bereik van uw advertentie makkelijk meetbaar is en u indien nodig uw advertentie tussentijds kunt aanpassen. Vergeet ook zeker geen call to action aan uw advertentie toe te voegen!

4. Blogartikels schrijven

Blogartikels op uw website hebben heel wat voordelen. Ze zorgen ervoor dat uw website meer bezoekers over de vloer krijgt en makkelijker opgepikt wordt door zoekmachines. Google geeft namelijk de voorkeur aan websites die regelmatig nieuwe content publiceren: zelfs één blogartikel per maand doet zijn werk dus! Voorts profileert u zich via blogs als een specialist in uw vak en beschikt u meteen ook over content om uw socialemediakanalen te voeden.

5. LinkedIn groepen

Ga op zoek naar LinkedIn-groepen binnen uw sector. Daar kunt u als expert terzake tips geven en geïnteresseerden een whitepaper over relevante onderwerpen doorsturen. Zo leren ze uw bedrijf op een andere manier kennen. Na enkele dagen contacteert u de personen opnieuw met de vraag of de whitepaper en de tips hen geholpen hebben.

Weet u niet waar te beginnen? Slimme marketeers testen wat er werkt voor hun doelgroep en wat niet. Enkel zo haalt u hogere responscijfers.

Wilt u graag wat hulp om uw koude prospectie op te warmen?

Neem contact op met onze marketingduizendpoot Mindsetting

Verzekeringsmakelaar? Hoe scoort uw website goed in een zoekmachine?

SEO en SEA. Ongetwijfeld hebt u ooit al eens gehoord van deze termen. Maar wat betekenen ze precies? Het gaat om technieken die u toelaten om met uw website beter te scoren in zoekmachines. Belangrijk, nu digitalisering meer dan ooit in een stroomversnelling komt en u ook zelf meer en meer digitale contacten hebt met uw (prospect)klanten. We maken u wegwijs in zoekmachinemarketing en geven u tips om als makelaar met uw website makkelijker gevonden te worden door potentiële klanten.

Wat is het verschil tussen SEO en SEA?

SEO staat voor Search Engine Optimisation (zoekmachineoptimalisatie). Via SEO zorgt u ervoor dat uw website zo hoog mogelijk gerangschikt wordt in zoekresultaten zonder dat u hiervoor (betalend) adverteert. Tikt iemand op Google bijvoorbeeld ‘verzekeringsmakelaar Deinze’ in, dan verschijnen er een aantal zoekresultaten. Dit zijn pagina’s van websites waarvan Google vindt dat die het best beantwoorden aan de zoekopdracht ‘verzekeringsmakelaar Deinze’. Bovenaan de zoekresultaten vindt u een aantal advertenties. Bedrijven hebben betaald om helemaal bovenaan te staan. Onder die betaalde zoekresultaten ziet u een kaart met een drietal geselecteerde bedrijven (in ons voorbeeld uiteraard verzekeringsmakelaars). En daaronder start de lijst met de niet-betalende of organische zoekresultaten. Via SEO probeert u dus uw website zo hoog mogelijk in die laatste categorie te krijgen.

SEA is dan weer de afkorting voor Search Engine Advertising. Met SEA tracht u helemaal bovenaan de zoekresultaten te prijken … dus bij de advertenties. U betaalt hiervoor Google Ads. Dat werkt volgens een veilingprincipe: de hoogste bieder staat op plaats 1. Dit biedt het voordeel dat het erg transparant is: wie het meest betaalt, staat op de eerste plaats. Maar de keerzijde is dat heel wat mensen die via Google zoeken, weigeren om door te klikken op de advertenties. U weet immers dat het om een advertentie gaat en er dus geen enkele kwaliteitsgarantie achter die eerste plaats in de zoekresultaten steekt. Zo vertellen studies ons dat gemiddeld 90% van de kliks op de eerste pagina van de zoekresultaten van Google naar de niet-betalende resultaten gaat. Conclusie: verzorg eerst uw SEO en besteed pas in een latere fase aandacht aan SEA.

Content is King

Het is dus in de eerste plaats interessant om langs organische, niet-betalende weg op zoek te gaan naar een hoge notering op Google. We hebben alvast goed nieuws voor u: ook al hebt u er verder weinig of geen moeite voor gedaan, uw website zal sowieso in de zoekresultaten van Google opgenomen worden. Maar … of wat had u gedacht … om echt goed te scoren, zal u toch wat extra moeite moeten doen.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw website door Google meer naar waarde geschat wordt? In de eerste plaats door werk te maken van interessante inhoud of content. U maakt daarbij best een onderscheid tussen twee uiterst handige types van content: blogartikels enerzijds en SEO-landingspagina’s anderzijds.

 • Blogartikels: u publiceert interessante artikels die verband houden met uw business op uw site. Denk bijvoorbeeld aan tips voor zelfstandigen om te sparen voor hun pensioen, beleggen voor vennootschappen, een checklist voor verenigingen vooraleer ze op kamp gaan (waarbij u uiteraard de link legt naar een aansprakelijkheidsverzekering) … Dergelijke artikels bieden u heel wat voordelen:
  • U lokt meer bezoekers naar uw site, zeker als u de artikels ook pusht via uw socialemediakanalen.
  • Uw bedrijf profileert zich als een modern, dynamisch kantoor.
  • U scoort beter in zoekmachines voor zoekopdrachten die verband houden met het onderwerp van het betrokken artikel.
  • U kunt zich perfect richten op een doelgroep waarbij u succes wil boeken.

Hoe origineler uw content, des te beter. Dat vindt Google ook. Want als u zomaar artikels van een andere website op uw site kopieert, dan overtreedt u mogelijk niet alleen de wet op de auteursrechten, maar wordt uw site ook afgestraft door Google omwille van duplicate content (identieke inhoud op meerdere webpagina’s). En dan zakt u in de rankings, terwijl u net hoger wou komen. Niet doen dus!

 • Landingspagina’s

Daarnaast is het belangrijk om effectief pagina’s te creëren op maat van een zoekmachine. Anders gezegd, u gaat teksten schrijven die specifiek gericht zijn op zoekopdrachten waarop u gevonden wil worden. Stel dat u verzekeringsmakelaar bent in Deinze, dan is het best mogelijk dat u ook mikt op potentiële klanten uit Oudenaarde, Kortrijk of Waregem. U doet er dan ook goed aan om teksten en pagina’s te ontwikkelen voor de combinaties ‘verzekeringsmakelaar Oudenaarde’, ‘verzekeringsmakelaar Kortrijk’ en ‘verzekeringsmakelaar Waregem’. Die voegt u vervolgens toe aan uw website onder de vorm van een landingspagina.

Uw website is toch al mobielvriendelijk?

Een responsive of mobielvriendelijke website, aangepast aan smartphones en tablets, is niet langer nice to have, het is gewoon een must. Vaak zijn meer dan de helft van de bezoekers van uw site afkomstig van een smartphone of tablet. Is uw website nog niet mobielvriendelijk, dan kunt u een goede score in zoekresultaten meteen zo goed als vergeten.

Links en backlinks

Kunt u op uw website regelmatig van de ene pagina linken naar een andere? Dan kan dit uw SEO-score positief beïnvloeden. Dat geldt zeker wanneer ook waardevolle externe sites een link bevatten naar uw site (en bij voorkeur ook omgekeerd).

Google Mijn Bedrijf

U doet er niet alleen goed aan om in te zetten op SEO. Ook registreert u uw kantoor best zo snel mogelijk op Google Mijn Bedrijf. Het duurt maar enkele minuten, maar zorgt ervoor dat u beter scoort in lokale zoekopdrachten. Google weet dan immers expliciet dat uw bedrijf vindbaar moet zijn.

Technische SEO

SEO heeft niet enkel te maken met content of inhoud van uw website. Ook de programmatie vereist de nodige expertise om te scoren in een zoekmachine. Hebt u daar zelf geen kaas van gegeten? Geen probleem toch? De specialisten van Mindsetting en Teledesk Group helpen u graag verder.

Speel in op de digitalisering          

De trend naar meer digitalisering uit zich niet enkel in virtueel werken, maar ook in het feit dat uw website een aanvoerkanaal wordt van nieuwe klanten. Gelooft u in de meerwaarde van een goed werkende website, die leads genereert voor uw kantoor? Maar ziet u het niet zitten om dit zelf aan te pakken? Neem dan contact op met Mindsetting, de marketingpoot van Teledesk Group.

Wij analyseren uw website en werken vervolgens een communicatietraject uit op maat van uw kantoor.

5 mythes over content marketing die u als verzekeringsmakelaar maar beter snel vergeet!

Leads genereren via uw website doet u best via een uitgekiende content marketing. Maar daarover doen heel wat indianenverhalen de ronde …

1. Het heeft geen enkele zin om info over verzekeringen te publiceren op mijn site. Als mijn klanten vragen hebben, zullen ze me wel bellen.

Steeds vaker gaan mensen op zoek naar informatie over financiële of verzekeringsoplossingen op het internet. Daarbij wordt uiteraard ook gezocht naar een aanbieder. U wilt toch niet dat een bestaande klant van uw kantoor naar een collega-makelaar of bank gaat omdat die toevallig wel concrete info op zijn website staan had, en u niet?

2. Een website heeft geen meerwaarde.

Als u op bezoek gaat bij een bedrijf, gaat u toch zelf ook vaak eerst eens op de website kijken wat u mag verwachten? Wel, dat doen potentiële klanten ook. Hebt u vandaag geen of een verouderde website, dan loopt u klanten mis en verliest u geld. Zo eenvoudig is dat.

3. Ik kan online niet concurreren met de budgetten van (directe) verzekeraars.

Klopt, zij hebben andere bedragen ter beschikking. Maar dat neemt niet weg dat u zich met goede content en leuke campagnes kunt richten op specifieke doelgroepen, zoals bouwbedrijven, beoefenaars van medische beroepen, … Veel klanten verkiezen nog steeds een vertrouwenspersoon  in de buurt. Via lokale content marketing kunt u dus heel wat interesse wekken.

4. Ik post regelmatig een berichtje op sociale media. Dat volstaat wel. Mijn website is van ondergeschikt belang.

U vergist zich. Sociale media zijn inderdaad onmisbaar in de communicatiestrategie van uw kantoor. Maar vanuit uw berichten op sociale media moeten bezoekers kunnen doorklikken naar een interessante pagina op uw website. Daar kunnen ze dan verder lezen en kunt u hen warm maken om contact met u op te nemen. Sociale media kunnen niet zonder een website, en het omgekeerde is ook waar.

5. Een communicatieplan heb ik niet nodig. Ik schrijf wel iets als ik wat meer tijd heb. Een tevreden klant hoeft zijn makelaar niet vaak te horen.

Toch even opletten. Uit het oog is uit het hart. Het is belangrijk dat u regelmatig van zich laat horen. Uw concurrenten doen dat immers ook. Niet altijd met een commerciële boodschap, maar ook met tips, weetjes, … Wilt u dit zelf op een professionele manier aanpakken? Dan moet u daar tijd voor vrijmaken en een concrete planning opstellen voor een langere periode. Zonder een uitgekiende planning zal u in de praktijk nauwelijks tijd hebben of maken om hier aandacht aan te besteden. U hebt immers andere prioriteiten in uw agenda …

Hebben we u getriggerd om uw communicatie op te waarderen?


Waarom content marketing dé beste marketing is voor verzekerings­makelaars

Verzekeringen en traditionele reclame, het was nooit het meest geslaagde huwelijk. Een schuldsaldopolis is nu eenmaal geen hippe chai latte of coole zonnebril die u schaamteloos pusht richting uw doelpubliek, dat op de koop toe gewillig toehapt. Maar als traditionele marketing niet optimaal werkt voor verzekeringsmakelaars, wat dan wel?

We moeten eerlijk zijn, tussen consument en makelaar is het zelden liefde op het eerste gezicht. Pas na uitgebreid daten (=leren kennen) en een eerste schuchtere zoen (=leuk vinden) begint er langzaam iets moois te bloeien (=vertrouwen). 

Of in marketingtermen uitgedrukt: het is hard werken om van uw ideale consument een waardevolle lead, een trouwe klant en ten slotte een enthousiaste ambassadeur te maken voor uw verzekeringskantoor.

Uitvoerige liefdesverklaring

Wat heeft content marketing daar nu mee te maken? Content marketing, dat zijn de liefdesbrieven waarin u zich uitslooft, de bloemen die u stuurt en de ring die u om haar vinger schuift. Maar ook de cadeautjes waarmee u haar achteraf blijft verwennen. Het is een langetermijn communicatie-aanpak die er (volgens het Content Marketing Institute) op gericht is om “een duidelijk omschreven publiek aan te trekken en te behouden – en uiteindelijk om mensen aan te zetten om klant te worden”. Of anders gezegd: eerst geven, om dan veel te krijgen.

Het publiek vraagt, jij draait

Wat geef je dan zoal bij content marketing? Heel simpel: datgene waar je publiek om vraagt (en dat is niet per se dat wat u als makelaar belangrijk vindt.) 

 • Wat googelt uw doelgroep?
 • Waar krijgt u op kantoor het meeste vragen over? 
 • Welke pagina’s op uw website worden het vaakst bezocht?
 • Welke Facebook-posts krijgen steevast het meeste likes?
 • Waarom precies zijn uw klanten bij u klant geworden?

Als u weet waar uw publiek voor valt – én wat uw kantoor kan bieden – kunt u met waardevolle, relevante en consistente content de juiste match (= goede leads) vinden en interessante klanten aantrekken voor uw kantoor. Het is een uitvoerige paringsdans waarin u stevig moet uitpakken, maar het loont de moeite.

Wat levert content marketing u op?

Met content marketing 1. creëert u naambekendheid; 2. toont u expertise; 3. schept u vertrouwen; 4. verhoogt u de loyauteit.

Omdat u uw publiek geen (dure) advertenties door de strot ramt (70 tot 80% van de internetgebruikers negeert trouwens betalende advertenties), maar vrijgevig relevante content deelt, ontstaat er een positief beeld en goodwill tegenover uw kantoor.

Omdat dit type marketing niet lukraak adverteert, maar goed is afgestemd op uw gewenste doelgroep (en de anderen met rust laat), krijgt u betere leads binnen.

Omdat goede content bewezen heeft aankoopbeslissingen positief te beïnvloeden, verhoogt uw conversiegraad van lead naar klant volgens onderzoek met bijna x6 tegenover traditionele marketing.

Conclusie

Content marketing is bij uitstek klantgericht. En daardoor op het lijf geschreven van de klantgerichte makelaar. Content marketing is bovendien uitermate doeltreffend om expertise te etaleren en vertrouwen op te bouwen. En laat expertise en vertrouwen nu net twee pijlers zijn waar het makelaarsberoep op rust. Kortom, content marketing is dé beste marketing voor verzekeringsmakelaars die meer kwalitatieve leads willen en een waardevol en trouw klantenbestand.

Wilt u weten hoe dit voor uw kantoor kan werken?

Contacteer ons om het vrijblijvend over uw content marketing te hebben.